f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 28,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 105,835.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/05/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบน ทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความ ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห์ - โพนปลัด ระหว่าง กม.1+408 - กม. 2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/05/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง ภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+600 - กม.7+325 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/05/2567 29,999,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.33+000 - กม.35+220 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,802 ตารางเมตร 03/04/2567 14,999,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ตอน 4 ระหว่าง กม.36+600 - กม.41+700 (เป็น ตอนๆ) ปริมาณงาน 21,875 ตารางเมตร 02/05/2567 14,999,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่า โพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 3 ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,500 ตารางเมตร 24/04/2567 14,999,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+150 - กม.23+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,194 ตารางเมตร 30/04/2567 14,999,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 661,155.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 317,354.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 10420946 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 10,637.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 498,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง สีเหลือง-ดำ (Aluminium based grade) หน้ากว้าง 48 นิ้ว สำหรับติดตั้งพื้นผิวคอนกรีตพร้อมกาวชนิดพิเศษ จำนวน 50 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 249,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 07/05/2567 18,787.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว (ปลายเรียบ) จำนวน 125 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 20,375.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,938 รายการ