ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อน้ำดื่ม 29/01/2562 2,166.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 22/01/2562 4,690,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 06/12/2561 6,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 14/12/2561 4,552,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 26/11/2561 61,471.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 20/12/2561 6,377,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2561 31,083.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 13/11/2561 6,377,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 113 จาก 113 รายการ