ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 15/11/2564 1,402,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุสำนักงาน 21/07/2564 46,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Acrobat Pro D 19/07/2564 8,089.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หน่วยจัดเก็บข้อมูล 19/07/2564 58,978.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 14/09/2564 9,613,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 08/07/2564 29,211.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24/06/2564 28,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนดลยีสารสนเทศ 28/05/2564 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16/02/2564 30,816.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/01/2564 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13/11/2563 29,639.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงภูมิภาค 07/01/2564 17,380,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conferece) 05/02/2564 19,125,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/09/2563 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการเพิ่มขีดความสามารถระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง. 11/01/2564 5,060,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 113 รายการ