ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 23/06/2565 75,823.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2565 31,779.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 27/08/2565 10,100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2, 3 31/05/2565 82,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 17/05/2565 4,340,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29/03/2565 6,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23/03/2565 28,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2565 22,855.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาคกรมทางหลวง 25/01/2565 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ test 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17/11/2564 17,590.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 18/01/2565 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2564 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 15/11/2564 5,625,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 26/10/2564 43,357,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 113 รายการ