วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2236 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2237 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 8,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2238 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 27/12/2561 94,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2239 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 47,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2240 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/12/2561 42,365.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2241 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 169,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2242 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 97,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2243 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 25/12/2561 109,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2244 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ (สีเหลือง) จำนวน 4 ชุด 24/12/2561 132,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2245 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ 24/12/2561 26,705.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2246 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/12/2561 70,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2247 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.324+960 (บริเวณทางแยก บ.หนองตาใกล้) 20/12/2561 132,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2248 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญารกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 4.00 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 132,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2249 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 19/12/2561 10,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2250 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/12/2561 53,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,236 ถึง 2,250 จาก 2,285 รายการ