วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2221 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint และงานติดตั้งหมุดสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียวและสองหน้า ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.509+508 – กม.510+490 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 04/01/2562 362,343.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2222 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/01/2562 79,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2223 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 04/01/2562 118,195.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2224 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 226,786.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2225 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 04/01/2562 3,266,110.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2226 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/01/2562 220,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2227 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา(สี่เหลี่ยม) 03/01/2562 4,350,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
2228 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่ลื่น จำนวน 6 รายการ 01/10/2561 24,816.01 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2229 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ 01/10/2561 13,363.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2230 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/01/2562 48,905.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2231 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ 01/10/2561 20,211.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2232 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/12/2561 5,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2233 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 9 รายการ 22/01/2562 2,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2234 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม.และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 28/12/2561 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2235 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,221 ถึง 2,235 จาก 2,285 รายการ