f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 23/11/2565 จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง-วารินชำราบ ระหว่าง กม.319+010 - กม.321+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง
17 20/09/2565 จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน ปี 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง พัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - พนา ระหว่าง กม.18+300 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง
18 13/09/2565 จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชนปี 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางทางหลวงหมายเลข 2406 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านโค้ก - ธาตุกลางระหว่าง กม.14+400 - กม.18+820 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
19 06/09/2565 จัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชนปี 2566 โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ที่ กม.551+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง
20 27/07/2565 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
21 04/09/2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
22 25/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลทั่วไป
23 22/12/2564 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2050 คอน อุบลราชธานี-ตระการพืชผล
24 15/12/2564 จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.240+300 - กม.242+229
25 18/03/2563 แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม. ๓๗+๙๘๕ - กม. ๓๙+๕๖๕ ระยะทาง ๑.๕๘๐ กิโลเมตร
26 06/03/2562 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับ ทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง)(พร้อมทางคู่ขนาน) จังหวัดอุบลราชธานี
27 05/03/2562 แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงออกจากพื้นที่ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์
28 13/02/2562 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ ตำบลในเมือง, ตำบลอุบลราชธานี, ตำบลแจระแม, ตำบลขามใหญ่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ
29 30/11/2561 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองไฮ, อบต.โนนกลาง และ อบต.สำโรง จังหวัดอุบลราชธานี และอบต.โนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้สนใจ
30 06/11/2561 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชน “โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา” บริเวณแยกวนารมย์