วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
946 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/12/2561 53,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
947 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/12/2561 487,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
948 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 6 รายการ 17/12/2561 395,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
949 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ วัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/12/2561 5,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
950 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 13/12/2561 111,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
951 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/12/2561 13,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
952 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 247,491.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
953 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/12/2561 52,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
954 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/12/2561 136,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
955 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 07/12/2561 98,090.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
956 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 07/12/2561 9,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
957 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 07/12/2561 3,217,211.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
958 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/12/2561 60,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
959 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/12/2561 98,851.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
960 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (นอกงานเงินทุน) จำนวน 10 รายการ 27/12/2561 1,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 946 ถึง 960 จาก 981 รายการ