วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
121 24/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.0+313 - กม.0+873 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
122 06/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 3 ระหว่าง กม.494+321 - กม.500+161 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
123 05/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว – หนองผือ ระหว่าง กม.73+097 – กม.75+833 ปริมาณงาน 24,801 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
124 05/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ตอน 3 ระหว่าง กม.34+950 – กม.37+420 ปริมาณงาน 22,263 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
125 05/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.26+617 - กม.29+140 ปริมาณงาน 22,707 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
126 05/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 1 ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+867 ปริมาณงาน 20,424 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
127 05/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ตอนใหญ่ - หนามแท่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.1+800 - กม.2+875 และ กม.4+927 - กม.5+625 ปริมาณงาน 19,235 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
128 05/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+537 - กม.13+210 ปริมาณงาน 15,891 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
129 04/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ-ลืออำนาจ ระหว่าง กม.419+290 - กม.522+341 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 30,602 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
130 04/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ดอนใหญ่ – หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.8+725 – กม.11+862 ปริมาณงาน 28,278 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 121 ถึง 130 จาก 138 รายการ