วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030007745
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ดอนใหญ่ – หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.8+725 – กม.11+862 ปริมาณงาน 28,278 ตร.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 13,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 04/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ