แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 25/02/2564 471,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ 24/02/2564 226,882.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๓๖๓.๖๔๐ ลิตร 24/02/2564 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 24/02/2564 82,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1 ลบ.ม. 24/02/2564 470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อชุดอะไหล่ 24/02/2564 31,030.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อแบตเตอรี่ 24/02/2564 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางนอก - ใน พร้อมยางรองคอ 24/02/2564 22,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 19/02/2564 25,690.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-13781-62 จำนวน 1 งาน 18/02/2564 400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จัดซื้อไส้กรอง 16/02/2564 700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ไฟวับวาบ 16/02/2564 5,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ลูกหมากคันส่งซ้าย ขวา 16/02/2564 5,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๑ รายการ 16/02/2564 223,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2397 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา ระหว่าง กม.0+800 - กม.9+205 ปริมาณงาน 75,645 ตร.ม. 12/01/2564 25,413,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 867 รายการ