วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
131 28/02/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว-หนองผือ ระหว่าง กม.76+470 – กม.77+304 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
132 20/02/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
133 30/08/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.330+680 – กม.345+000(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 0.944กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
134 30/08/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.354 + 850 – กม.355 + 620 ปริมาณงาน 0.770 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
135 30/08/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.505 + 518 – กม.506 + 373 ปริมาณงาน 0.855 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
136 30/08/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.513+861 – กม.514+100 และ กม.515+111 - กม.515+411 ปริมาณงาน 0.539 กม. ปริมาณงาน 0.770 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
137 03/01/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
138 16/11/2561 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน 22,749 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 131 ถึง 138 จาก 138 รายการ