วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67040005407
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานหมุดสะท้อนแสงบนทล2112ตอนเขมราฐ-ปากแซงระหว่างกม.0+075-กม.1+500ทล.2134ตอนลืออํานาจ-พนาระหว่างกม.1+100-กม.1+500,กม.2+845-กม.5+380ทล.2210ตอนขมิ้น-น้ำปลีกระหว่างกม.19+676-กม.21+245และทล.2252ตอนปทุมราช-กุดข้าวปุ้นระหว่างกม.0+060-กม.2+240,กม.12+892-กม.14+490
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,018,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 02/04/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ