วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67030050889
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1,832 อัน
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/03/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ