วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67030049361
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ตอน 2 ระหว่าง กม.3+000 - กม.18+653 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,444 เมตร
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,606,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/03/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ