วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100073622
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ-ลืออำนาจ ระหว่าง กม.512+050 -กม.532+250 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่-หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+400-กม.36+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 5,472 เมตร
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ