วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100057779
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.318+000 - กม.320+110 ปริมาณงาน 2,492 ตร.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,000,000.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 20/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ เลือกปีพ.ศ.ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างผิด