วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100057738
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล – ห้วยยาง ที่ กม.77+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,300,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 20/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ