วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D64110114293
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2565 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ บริเวณ กม.510+208 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,200,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 08/11/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ