วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D64110391149
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ที่ กม.356+146 ขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 13,200,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/11/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ