วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D64110457176
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสุนนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 360 เมตร พร้อมชุดประตูเข้าออก
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,494,800.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/11/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ