วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง D64100080455
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ปริมาณ 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 650,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 08/10/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ