วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64030014611
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.45+948 - กม.77+923 และทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ระหว่าง กม.77+923 - กม.99+300 ปริมาณงาน 8,199 อัน
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,050,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 12/03/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ