วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110028716
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวง ด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.45+940 - กม.48+610 ปริมาณงาน 2,807 ตร.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,095,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 16/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ