วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110030458
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง บริเวณ กม.22+551 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 16,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 16/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 01/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ