วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
886 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 634/30/31/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
887 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 634/30/29/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
888 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 27/12/2561 634/45/105/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
889 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 634/45/103/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
890 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/12/2561 634/60/99/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
891 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 634/45/98/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
892 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 634/60/97/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
893 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 25/12/2561 634/60/96/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
894 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ (สีเหลือง) จำนวน 4 ชุด 24/12/2561 634/ - /94/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
895 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ 24/12/2561 634/ - /93/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
896 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/12/2561 634/60/92/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญารกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 4.00 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 634/-/90/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
898 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 19/12/2561 634/40/89/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
899 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/12/2561 634/60/88/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
900 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/12/2561 634/60/87/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 886 ถึง 900 จาก 933 รายการ