วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 24/12/2563 634/45/70/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
77 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 21/12/2563 634/40/66/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
78 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12 V 70 AH จำนวน 2 ลูก 18/12/2563 634/30/41/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
79 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 202,2134,2232 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 277,312 ตารางเมตร 18/12/2563 634/-/69/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
80 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/12/2563 634/45/68/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
81 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/12/2563 634/35/02/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 16/12/2563 634/60/65/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
83 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.16+000 - กม.61+500 ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ระหว่าง กม.16+000 - กม.26+600 รวมปริมาณงาน 290,600 ตารางเมตร 15/12/2563 634/-/64/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
84 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202,2034,2112,2242 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 289,472 ตารางเมตร 15/12/2563 634/-/63/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
85 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 14/12/2563 634/60/62/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 14/12/2563 634/60/61/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 09/12/2563 634/40/60/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
88 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+425 ปริมาณงาน 204,390 ตารางเมตร 08/12/2563 634/-/59/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 08/12/2563 634/60/58/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 08/12/2563 634/60/55/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 933 รายการ