วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ชนิด F BUS STOP SHELTER TYPE "F" ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ปริมาณงาน จำนวน 4 หลัง 29/01/2564 634/-/101/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/01/2564 634/30/71/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/01/2564 634/30/70/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
34 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 AH จำนวน 2 ลูก 25/01/2564 634/30/69/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 25/01/2564 634/40/93/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
36 งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.313+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/02/2564 คค 06054/พ.1/e/24/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
37 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 21/01/2564 634/60/92/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/01/2564 634/60/91/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
39 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/01/2564 634/60/90/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/01/2564 634/35/03/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
41 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.3+885 - กม.4+615 ปริมาณงาน 317.32 ตร.ม. 15/01/2564 634/-/89/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 15/01/2564 634/60/88/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
43 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 14/01/2564 634/70/87/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
44 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 14/01/2564 634/40/86/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
45 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 4 ที่ กม.505+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 634/ - /10/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 933 รายการ