วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ระหว่าง กม.73+841 - กม.74+347 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
92 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ระหว่าง กม.99+550 - กม.100+481 ปริมาณงาน 17,061 ตร.ม. 05/11/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
93 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ ตอน 1 ระหว่าง กม.388+580 - กม.389+638 ปริมาณงาน 21,406 ตร.ม 06/11/2563 คค 06054/พ.1/e/03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
94 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.320+000 - กม.320+955 และ กม.321+325 - กม.321+760 ปริมาณงาน 28,812 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06054/พ.1/e/01/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
95 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ - เขมราฐ ระหว่าง กม.380+990 - กม.384+000 ปริมาณงาน 34,338 ตร.ม. 06/11/2563 คค 06054/พ.1/e/02/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 25/09/2563 634/60/354/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 4 รายการ 25/09/2563 634/60/353/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
98 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/09/2563 634/60/356/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 24/09/2563 634/45/352/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 23/09/2563 634/60/351/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 22/09/2563 634/35/19/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
102 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 16/09/2563 634/60/344/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
103 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/09/2563 634/35/17/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
104 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.27+197 - กม.27+442 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 8 ต้น) 28/08/2563 634/-/07/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
105 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/08/2563 634/60/317/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 91 ถึง 105 จาก 271 รายการ