วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
631 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/04/2562 634/35/09/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
632 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ทางหลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2562 634/ - /188/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
633 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 25/03/2562 634/60/187/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
634 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2134,2210 รวมปริมาณงาน 2 รายการ 20/03/2562 634/ - /182/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
635 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/03/2562 634/35/08/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
636 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 08/03/2562 634/60/174/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
637 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล ทางหลวงหมายเลข 2112 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 247,581.25 ตร.ม. 28/02/2562 634/ - /164/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
638 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2135 ปริมาณงานทั้งสิ้น 291,299 ตร.ม. 26/02/2562 634/ - /159/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
639 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 634/35/07/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
640 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 634/60/148/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
641 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 13/02/2562 634/45/147/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
642 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงตามแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ9264(52)และเลขที่ 050(1)(ก)สถานีตำรวจทางหลวงที่ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง(อำนาจเจริญ) จำนวน 1 หลัง 08/02/2562 คค 06054/พ.1/e/15/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
643 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ (10 คูหา) ตามแบบมาตรฐานตำรวจ เลขที่ ม.09(52)และแบบโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนเลขที่ 9047(51) สถานีตำรวจทางหลวงที่ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง(อำนาจเจริญ) 08/02/2562 คค.06054/พ.1/e/16/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
644 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ (10 คูหา) ตามแบบมาตรฐานตำรวจ เลขที่ ม.09(52)และแบบโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนเลขที่ 9047(51) สถานีตำรวจทางหลวงที่ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง(อำนาจเจริญ) 08/02/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
645 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 05/02/2562 คค 06054/พ.1/e/14/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 631 ถึง 645 จาก 676 รายการ