วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
616 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/07/2562 634/60/283/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
617 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 22/07/2562 634/45/282/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
618 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/07/2562 634/35/14/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
619 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint (สีเหลือง) ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ – เขมราฐ ระหว่าง กม.376+125 – กม.384+000 ปริมาณงาน 364.91 ตร.ม. 08/07/2562 634/ - /270/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
620 จ้างเหมาทำการปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรียน (ทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน) ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.508+500 – กม.508+775 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 26/06/2562 634/ - /261/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
621 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 24/06/2562 634/45/260/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
622 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 634/35/13/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
623 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 1 รายการ 11/06/2562 634/60/208/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
624 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 10/06/2562 634/60/249/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
625 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 634/35/12/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
626 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง หน้าเดียว (สีเหลือง) ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล – ห้วยยาง ระหว่าง กม.50+575 – กม.69+000 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงานทั้งสิ้น จำนวน 840 อัน 28/05/2562 634/ - /238/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
627 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/05/2562 634/45/231/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
628 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 15/05/2562 634/60/227/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
629 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 24/04/2562 634/35/10/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
630 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/04/2562 634/60/199/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 616 ถึง 630 จาก 676 รายการ