วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
601 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202,2034,2112,2242 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 357,310 ตร.ม. 29/10/2562 634/ - /04/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
602 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 24 รายการ 25/10/2562 634/60/02/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
603 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 25/10/2562 634/60/01/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
604 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึง เดือน ก.ย. 2562 08/10/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
605 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 23 รายการ 25/09/2562 634/60/332/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
606 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 09/09/2562 634/35/17/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
607 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.330+680 – กม.345+000 (เป็นช่วงๆ) 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/20/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
608 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ – ลืออำนาจ ระหว่าง กม.513+861 – กม.514+100 และ กม.515+111 – กม.515+411 05/09/2562 ึึคค06054/พ.1/e/19/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
609 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.505+518 – กม.506+373 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/18/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
610 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.354+850 - กม.355+620 05/09/2562 คค06054/พ.1/e/17/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
611 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/09/2562 634/60/306/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
612 ซื้อยางนอก ขนาด ๒๑๕-๗๐ R ๑๕ จ านวน ๔ เส้น 23/08/2562 634/30/161/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
613 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 16/08/2562 634/35/16/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
614 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 30/07/2562 634/60/285/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
615 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 23/07/2562 634/60/279/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 601 ถึง 615 จาก 676 รายการ