วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
586 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ระหว่าง กม.1+000 - กม.24+421 และทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+425 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 270,590 ตร.ม. 23/12/2562 634/ - /59/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Hot Mix) จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 634/60/54/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
588 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/12/2562 634/60/57/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
589 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข 202,212,2377 รวม 3 สายทาง รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 258,000 ตร.ม. 18/12/2562 634/ - /56/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
590 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18/12/2562 634/45/55/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
591 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 18/12/2562 634/60/52/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
592 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยควมปลอดภัยเกาะกลางถนน ในทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.46+470 - กม.46+570 และระหว่าง กม.47+800 - กม.48+240 รวมปริมาณงาน 2.00 แห่ง 16/12/2562 634/ - /47/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
593 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/12/2562 634/35/04/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
594 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.16+000 - กม.76+174 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 247,581.25 ตร.ม. 13/12/2562 634/ - /43/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
595 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 09/12/2562 634/60/34/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
596 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 04/12/2562 634/60/26/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
597 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 634/35/02/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
598 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 634/45/21/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
599 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 29/10/2562 634/35/01/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
600 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 202,2134,2232 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 264,250 ตร.ม. 29/10/2562 634/ - /07/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 586 ถึง 600 จาก 676 รายการ