วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 อจ.29/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
47 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.314+700 - กม.316+977 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 อจ.17/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
48 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.313+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 อจ.7/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
49 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2567 อจ.28/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
50 จ้างเหมาทำการงานเจาะน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งประจำหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขมราฐ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 18/03/2567 634/-/164/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
51 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 อจ.23/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 13/03/2567 634/45/162/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
53 จ้างเหมาทำการงานถมดินหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขมราฐและสิ่งประกอบ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน 2,590 ลูกบาศก์เมตร 11/03/2567 634/-/158/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
54 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 06/03/2567 634/35/07/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 06/03/2567 634/60/152/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 05/03/2567 634/45/150/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 04/03/2567 634/60/145/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 01/03/2567 634/60/141/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
59 งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขมราฐและสิ่งประกอบ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 27/03/2567 อจ.27/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
60 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ – พนา บริเวณ กม.20+000 และบริเวณ กม.21+050 และทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก บริเวณ กม.23+925 ปริมาณงานทั้งสิ้น 253 ตร.ม. 20/02/2567 634/ - /138/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 669 รายการ