วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+322- กม.0+952 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/16/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
47 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.45+963 - กม.69+000 รวมปริมาณงาน 222,223 ตารางเมตร 30/11/2563 634/-/46/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
48 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 7 ระหว่าง กม.5+000 - กม.5+240 (LT) ปริมาณงาน 240 เมตร 19/01/2564 634/-/30/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
49 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง-หนามแท่ง ตอน 5 ระหว่าง กม.65+600 - กม.65+872 (LT) ปริมาณงาน 272 เมตร 19/01/2564 634/-/32/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
50 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 4 ระหว่าง กม.62+750 - กม.62+990 (LT) ปริมาณงาน 240 เมตร 19/01/2564 634/-/31/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
51 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 4 ระหว่าง กม.21+280 - กม.21+460 (RT) ปริมาณงาน 180 เมตร 19/01/2564 634/-/29/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
52 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ตอน 4 ระหว่าง กม.40+026 - กม.40+110 (LT) ปริมาณงาน 52 เมตร 19/01/2564 634/-/19/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
53 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา-ตระการพืชผล ระหว่าง กม.32+850 - กม.32+986 (RT) ปริมาณงาน 136 เมตร 19/01/2564 634/-/21/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
54 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ตอน 3 ระหว่าง กม.5+775 - กม.5+967 (RT) ปริมาณงาน 192 เมตร 19/01/2564 634/-/34/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
55 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ตอน 2 ระหว่าง กม.2+650 - กม.2+890 (RT) ปริมาณงาน 240 เมตร 19/01/2564 634/-/33/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
56 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 27 ระหว่าง กม.5+420 - กม.5+520 (LT) ปริมาณงาน 100 เมตร 19/01/2564 634/-/18/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
57 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 26 ระหว่าง กม.35+700 - กม.35+836 (RT) ปริมาณงาน 136 เมตร 19/01/2564 634/-/28/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
58 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 25 ระหว่าง กม.35+050 - กม.35+134 (LT) ปริมาณงาน 84 เมตร 19/01/2564 634/-/17/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
59 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 14 ระหว่าง กม.22+900 - กม.23+100 (LT) ปริมาณงาน 200 เมตร 19/01/2564 634/-/27/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
60 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 12 ระหว่าง กม.22+260 - กม.22+372 (RT) ปริมาณงาน 112 เมตร 19/01/2564 634/-/16/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 271 รายการ