วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
556 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 634/60/158/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
557 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 31/03/2563 634/60/154/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
558 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 30/03/2563 634/60/152/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
559 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ระหว่าง กม.1+124 - กม.40+665 และทางหลวงหมายเลข 2252 ตอน ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น ระหว่าง กม.4+285 - กม.13+628 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 1,644.96 ตร.ม. 20/03/2563 634/ - /139/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ตอนใหญ่ - หนามแท่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.1+800 - กม.2+875 และ กม.4+927 - กม.5+625 ปริมาณงาน 19,235 ตร.ม. 19/03/2563 คค06054/พ.1/e/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
561 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.512+000 - กม.532+733 และทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.0+000 - กม.37+425 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 2,072.76 ตร.ม. 18/03/2563 634/ - /137/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
562 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา-ตระการพืชผล ตอน 3 ระหว่าง กม.34+950 - กม.37+420 ปริมาณงาน 22,263 ตร.ม. 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/07/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ระหว่าง กม.76+470 - กม.77+304 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/04/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
564 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/03/2563 634/35/09/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ตอน 3 ระหว่าง กม.494+321 – กม.500+161 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 42 ต้น 12/03/2563 คค06054/พ.1/e/10/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
566 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่-หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.8+725-กม.11+862 ปริมาณงาน 28,278 ตร.ม. 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
567 การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา – ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.26+617 – กม.29+140 ปริมาณงาน 22,707.00 ตร.ม. 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/06/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
568 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว – หนองผือ ระหว่าง กม.73 + 097 – กม.75 + 833 ปริมาณงาน 24,801.00 ตร.ม. 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/05/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
569 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 1 ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+867 ปริมาณงาน 20,424 ตร.ม. 11/03/2563 คค06054/พ.1/e/08/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
570 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง – สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11 + 537 – กม.13 + 210 ปริมาณงาน 15,891.00 ตร.ม. 12/03/2563 คค06054/พ.1/e/09/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 556 ถึง 570 จาก 676 รายการ