วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
541 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.329+250 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 325 ตร.ม. 10/04/2563 634/-/156/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
542 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเขมราฐ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 คค06054/พ.1/e/23/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
543 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงตระการพืชผล แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 คค06054/พ.1/e/21/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
544 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จำนวน 1 หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
545 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 2 หลัง 08/04/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
546 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic paint ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ บริเวณ กม.17+540 รวมปริมาณงาน 334.53 ตร.ม. 09/04/2563 634/-/157/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
547 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+537 - กม.13+210 ปริมาณงาน 15,891 ตร.ม. 08/04/2563 คค06054/พ.1/e/12/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
548 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 634/60/167/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
549 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 คค06054/พ.1/e/19/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
550 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเขมราฐ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 คค06054/พ.1/e/182563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
551 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน ๑ หลัง 07/04/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
552 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.7+450 - กม.8+115 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 20 ต้น) 03/04/2563 คค06054/พ.1/e/13/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
553 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ตอน 2 ระหว่าง กม.326+450 - กม.327+710 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 38 ต้น) 03/04/2563 คค06054/พ.1/e/15/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
554 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม.ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.0+313 - กม.0+873 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) 03/04/2563 คค06054/พ.1/e/14/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
555 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.49+570 - กม.50+200 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 ต้น) 03/04/2563 คค06054/พ.1/e/16/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 541 ถึง 555 จาก 676 รายการ