วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 19 ระหว่าง กม.27+197 - กม.27+477 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 9 ต้น 05/01/2564 634/ - /06/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
17 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 13 ระหว่าง กม.23+365 - กม.23+575 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 05/01/2564 634/ - /04/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
18 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 10 ระหว่าง กม.21+100-กม.21+240 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 ต้น 05/01/2564 634/ - /03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
19 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ ระหว่าง กม.372+000 - กม.372+210 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 05/01/2564 634/ - /02/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
20 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน เขมราฐ – ปากแซง ระหว่าง กม.6+560 – กม.6+805 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 ต้น 05/01/2564 634/ - /01/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 13/01/2564 634/60/84/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/01/2564 634/45/81/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/01/2564 634/60/77/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
24 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 07/01/2564 634/60/76/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 06/01/2564 634/60/74/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 06/01/2564 634/60/75/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 24/12/2563 634/45/70/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
28 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 202,2134,2232 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 277,312 ตารางเมตร 18/12/2563 634/-/69/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
29 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 18/12/2563 634/35/02/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 16/12/2563 634/60/65/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 271 รายการ