วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข2210ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ระหว่าง กม.33+662-กม.34+100 ปริมาณงาน1แห่ง 29/03/2566 อจ.23/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
137 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 27/03/2566 634/60/182/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 13/03/2566 634/60/176/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
139 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ระหว่าง กม.11+034 - กม.17+034 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 10/03/2566 อจ.22/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
140 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 ่รายการ 09/03/2566 634/60/173/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
141 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 09/03/2566 634/60/172/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
142 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 03/03/2566 634/60/169/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
143 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 02/03/2566 634/60/162/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน) จำนวน 2 รายการ 24/02/2566 634/60/157/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
145 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข2210ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ระหว่าง กม.33+662-กม.34+100 ปริมาณงาน1แห่ง 10/03/2566 คค 06055/พ.1/e/17/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
146 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/02/2566 634/60/155/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 13/02/2566 634/45/149/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
148 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ (สีเหลือง) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ระหว่าง กม.23+938 - กม.24+326 และทางหลวงหมายเลข 2252 ตอน ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น ที่ กม.14+506 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น จำนวน 5.00 ชุด 10/02/2566 634/ - /148/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
149 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/02/2566 634/45/147/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 02/02/2566 634/60/140/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 136 ถึง 150 จาก 676 รายการ