วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน
ลงวันที่ 24/01/2562

'