วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
งานทาง ตอนการทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็ม (Pile Load Test)
ลงวันที่ 18/01/2562

'