วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ต้องทำอย่างไร?
ลงวันที่ 12/12/2561

'