วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
รายการ Highway Q&A ตอน ตากข้าวบนทางหลวง ผิดกฎหมายหรือไม่
ลงวันที่ 12/12/2561

'