วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี - สาละวัน)
ลงวันที่ 29/11/2561

'