วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน มกราคม 2563
ลงวันที่ 10/01/2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โดย นายพิชัย กาญจนสิงห์ หัวหน้าหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมกราคม 2563 โดยทำความสะอาดบริเวณทางเท้า ทาสีขอบทางเท้า และลิดรอนกิ่งไม้ ในทางหลวงหมายเลข 212 ที่ กม.506+200 - 508+100
#กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586


'