วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 10/01/2563

'