วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ประกาศแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
ลงวันที่ 02/09/2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ แจ้งปิดการจราจรในทางหลวงหมายเลข 2210 ช่วงบ้านขมิ้น - อำเภอหัวตะพาน - บ้านน้ำปลีก ระหว่าง กม.21+950 - 22+200 (บริเวณสะพานห้วยเสียว) เนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมผิวจราจรสูง รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทั้งนี้นายกฤษณะ ทองย้อย หัวหน้าหมวดทางหลวงลืออำนาจและเจ้าหน้าที่ ได้บูรณาการร่วมกับทหาร นพค.51 ทต.หัวตะพาน ทำการติดตั้งป้ายเตือนพร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
#กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586


'