วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
พิธีบวงสรวงการเตรียมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ
ลงวันที่ 09/03/2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562
นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการเตรียมการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำโดยนายพิตรพิบูล ธนเกียรติโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณเกาะกลาง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน (เกาะจิตรกูฏ) อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
#กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586


'