วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ในทางหลวงหมายเลข 212 ตามนโยบายของจังหวัดอำนาจเจริญ
ลงวันที่ 18/01/2562
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จัดเตรียมพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน ในทางหลวงหมายเลข 212 ตามนโยบายของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ถนนมีความสวยงาม

'