วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
รทร. ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2562
ลงวันที่ 11/01/2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยมีสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) นายพิตรพิบูล ธนเกียรติโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
#กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586


'