วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ปิดจุดกลับรถหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ลงวันที่ 10/01/2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 นายพิตรพิบูล ธนเกียรติโยธิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกับสั่งดำเนินการให้แก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถถนนชยางกูร (ทางหลวงหมายเลข 212) หน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้ดำเนินการปิดจุดกลับรถถาวรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

'